نت ورک آنالایزر آنالایزر شبکهپاور آنالایزر مولتی متر آمپرمتر ولتمتر رگلاتور خازن هوشمند دیتالاگر هوشمند سازی گلخانه ها کنترل اقلیم هوشمنداتوماسیون گلخانههوشمند سازی مرغداری ها
خوش آمدید

کابل کشی و نصب تابلو برق گلخانه اتکا

کابل کشی و نصب تابلو برق گلخانه شرکت کشت و صنعت تهران وابسته به اتکا در جلیل آباد ورامین

گلخانه شیشه ای هلندی با دهنه 12 متر ارتفاع 9 متر

ادامه مطلب

هوشمند سازی مرغداری آقای نعمت زاده واقع در استان اردبیل

هوشمند سازی مرغداری گوشتی واقع در استان اردبیل

در این سیستم مرغدار در اول دوره دما، رطوبت و ساعات خاموشی را برای کل دوره (نه هفته) تنظیم کرده و فقط ناظر سیستم می باشد.

روشن و اموشی بخاری یا فنها همراه با باز بسته کردن اینلت

ادامه مطلب