پروژه های اخیر مگاسیستم

اهم پروژه های اخیر مگاسیستم به شرح ذیل می باشد کلیه پروژه ها آماده بازدید با هماهنگی قبلی می باشد. 1 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس انوری و شرکا در خسروشاه (آذربایحان شرقی) دوسالن چسبیده 2 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقای مهندس ستاری در بارانلو  (آذربایحان شرقی)

Read More