پروژه های اخیر مگاسیستم

اهم پروژه های اخیر مگاسیستم به شرح ذیل می باشد

کلیه پروژه ها آماده بازدید با هماهنگی قبلی می باشد.

1 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس انوری و شرکا در خسروشاه (آذربایحان شرقی) دوسالن چسبیده

2 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقای مهندس ستاری در بارانلو  (آذربایحان شرقی)

3 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس ستاری در بارانلو (آذربایحان شرقی)

4 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای مهندس ستاری در بارانلو (آذربایحان شرقی)

5 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه خانم مهندس رفیعی در شهرک گلخانه ای بهشت زرند (کرمان) دو سالن مجزا

6 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه خانم مهندس رفیعی در شهرک گلخانه ای بهشت زرند (کرمان) دو سالن مجزا

7 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی نیمه اتوماتیک گلخانه آقای مهندس افشانی در تازه کند (آذربایحان شرقی)

8 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه سازه شیشه ای هلندی شرکت اتکا (کشت و صنعت تهران)   (جلیل آباد ورامین) دو سالن مجزا

9 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه سازه شیشه ای هلندی شرکت اتکا (کشت و صنعت تهران)   (جلیل آباد ورامین) دو سالن مجزا

10 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه سازه شیشه ای هلندی شرکت اتکا (کشت و صنعت تهران)   (جلیل آباد ورامین) دو سالن مجزا

11 – طراحی و اجرای گرمایش تابشی اتوماتیک گلخانه براداران آذری در سعیدآباد (بستان آباد آذربایجان شرقی)

12 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه احداثی شرکت باغ زرین در گرجستان

13 – طراحی و اجرای کابل کشی مرغداری گوشتی آقای مهندس نعمتی در سردابه (اردبیل)

14 – طراحی، تغییر و اصلاح تابلوهای برق مرغداری گوشتی آقای مهندس نعمتی در سردابه (اردبیل)

15 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای مهندس چایچی در نجف آباد (اصفهان) دو سالن مجزا

16 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای مهندس گلستانی در شهرک گلخانه ای بهشت زرند (کرمان)

17 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقای مهندس شجاعی در بیدزار محسن آباد (خراسان رضوی) دو سالن مجزا

18- طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس شجاعی در بیدزار محسن آباد (خراسان رضوی) دو سالن مجزا

19- طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای مهندس شجاعی در بیدزار محسن آباد (خراسان رضوی) دو سالن مجزا

20 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقای مهندس عرب نعمتی در محمدآباد عربها (پیشوای تهران ) 5 سالن مجزا

21 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس عرب نعمتی در محمدآباد عربها (پیشوای تهران ) 5 سالن مجزا

22 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه آقای مهندس عرب نعمتی در محمدآباد عربها (پیشوای تهران ) 5 سالن مجزا

23 – راه اندازی سیستم تغذیه وارداتی سنماتیک دانمارک در گلخانه مجتمع رز آبی (آقای مهندس زمانی ) در مبارکه (اصفهان)

24 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقایان مهندس عباسی و شاهکار در قم تپه (آذربایجان شرقی ) 2 سالن مجزا

25 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقایان مهندس عباسی و شاهکار در قم تپه (آذربایجان شرقی ) 2 سالن مجزا

26 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقای مهندس صفایی در آرپادره سی (آذربایجان شرقی )

27 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس صفایی در آرپادره سی (آذربایجان شرقی )

28 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقایان حرفتی و خداکرم در نظرآباد (شهر ری )

29 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقایان حرفتی و خداکرم در نظرآباد (شهر ری )

30 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق مجتمع گلخانه ای کشت و صنعت درستکار مغان آقای مهندس بابایی در پارس آباد مغان (اردبیل ) 6 هکتار

31- طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی گلخانه مجتمع کشت و صنعت دکتر بسکی (آقای مهندس فرشباف) در گنبد کاووس (گلستان)

32- طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق  گلخانه آقای دکتر چالیزاده در شهرک گلخانه ای تاکستان (قزوین)

33 – طراحی، برنامه نویسی و اجرای هوشمندسازی خط تولید کاشی حافظ در شیراز

 

کنترل_اقلیم #پرورش_قارچ #پرورش_زعفران_گلخانه_ای #پرورش_توت_فرنگی #احداث_گلخانه

 #گلخانه_هلندی #آبیاری_هوشمند #سیستم_آبیاری #گلخانه_اسپانیایی #گاتیک #هیدروپونیک 

#گلخانه_هوشمند #فلفل_دلمه #شیدینگ #مه_پاش #کولینگ #گلخانه #خیارگلخانه 

#گوجه_فرنگی_گلخانه #آموزش_کشاورزی #آموزش_کشت_زعفران #گلخانه_هلندی 

#سیستم_تغذیه #تغذیه_گلخانه #تغذیه #کوددهی #تقویم_نجومی #فلفل_دلمه #شیدینگ

نشا گلخانه، تغذیه هوشمند، گرمایش گلخانه، گلدان
هوشمندسازی ، هوشمندسازی گلخانه ، هوشمندسازی مرغداری ، هوشمند

1 Comment

گلخانه آی اولدوز – مگاسیستم هوشمندسازی گلخانه نشا تغذیه

[…] و همچنین سیستم تغذیه و آبیاری و کوددهی با سیستم هوشمند مگاسیستم انجام می […]

Reply

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *