پروژه های اخیر مگاسیستم

اهم پروژه ها

اهم پروژه‌های اخیر مگاسیستم در برق گلخانه به شرح ذیل می باشد   کلیه پروژه ها آماده بازدید با هماهنگی قبلی می باشد. برق گلخانه 1 – طراحی، ساخت و مونتاژ تابلوهای برق گلخانه آقای مهندس انوری و شرکا در خسروشاه (آذربایحان شرقی) دوسالن چسبیده 2 – طراحی و اجرای کابل کشی گلخانه آقای مهندس

Read More

گلخانه نشا سازمان اتکا تهران

این گلخانه با سازه شیشه ای هلندی وارداتی (شرکت دبتس شالکه) در زمینی به مساحت 7000 متر مربع حهت نشا انواع بذر در کنار سایر سالنهای قبلی احداث شده است. گلخانه به دو قسمت 3500 مترمربعی تقسیم شده که تجهیزات مستقل از هم دارند. سیستم الکتریکال (کابل کشی، تابو برق و سیستم هوشمند کنترل اقلیم)

Read More