گلخانه نشا سازمان اتکا تهران

این گلخانه با سازه شیشه ای هلندی وارداتی (شرکت دبتس شالکه) در زمینی به مساحت 7000 متر مربع حهت نشا انواع بذر در کنار سایر سالنهای قبلی احداث شده است.

گلخانه به دو قسمت 3500 مترمربعی تقسیم شده که تجهیزات مستقل از هم دارند. سیستم الکتریکال (کابل کشی، تابو برق و سیستم هوشمند کنترل اقلیم) این گلخانه توسط مگاسیستم طراحی و احرا شده است.

گرمایش این گلخانه توسط بویلر تامین و توسط فن کویل های منصوبه در سالن پخش می گردد. این گلخانه دارای شید (پرده انرژی سیوینگ) از داخل می باشد که توسط سنسور نور با سیستم کنتزل اقلیم مگاسیستم کنترل می شود.و سیستم آبیاری این گلخانه توسط بوم (اتوماتیک و دستی) انجام می گیرد.

هر سالن داری 3 سنسور ترکیبی دما و رطوبت می باشد که اقلیم مناسب برای محصول بوجود می آورد.

#کنترل_اقلیم #پرورش_قارچ #پرورش_زعفران_گلخانه_ای #پرورش_توت_فرنگی #احداث_گلخانه
 #گلخانه_هلندی #آبیاری_هوشمند #سیستم_آبیاری #گلخانه_اسپانیایی #گاتیک #هیدروپونیک 
#گلخانه_هوشمند #فلفل_دلمه #شیدینگ #مه_پاش #کولینگ #گلخانه #خیارگلخانه 
#گوجه_فرنگی_گلخانه #آموزش_کشاورزی #آموزش_کشت_زعفران #گلخانه_هلندی 
#سیستم_تغذیه #تغذیه_گلخانه #تغذیه #کوددهی #تقویم_نجومی #فلفل_دلمه #شیدینگ
نشا گلخانه، تغذیه هوشمند، گرمایش گلخانه، گلدان

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *